Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Ochota

Andrzej Boguta - Przewodniczący SLD Ochota

Krzysztof Kruk - Wiceprzewodniczący SLD Ochota

Katarzyna Grażyna Czarnomorska - Stołecka - Wiceprzewodnicząca SLD Ochota

Jolanta Bednarska - Skarbnik SLD Ochota

Mariusz Oprządek - Sekretarz SLD Ochota